Firma Miecys-Pharm OÜ alustas tegevust 1996.a. veebruaris.

Toome maale ja turustame erinevaid käsimüügiravimeid, toidulisandeid, meditsiiniseadmeid, kosmeetikatooteid.

Esindame näiteks selliseid firmasid nagu Protina Pharmazeutische GmbH Saksamaalt; Laboratoires URGO HEALTHCARE ja BOIRON Prantsusmaalt; So.Se PHARM S.r.l Itaaliast; Novax Pharma Monacost, Medicata Filia UAB  ja Mogemas UAB Leedust.

Miecys-Pharm OÜ väärtused:

  • Firma Miecys-Pharm OÜ peamisteks väärtusteks on kliendikesksus, professionaalsus, eesmärgile suunatus, avatus ja julgus võtta vastutust.
  • Kliendikesksus tähendab vastutulelikkust klientide suhtes ning nende vajaduste ja soovidega arvestamist.
  • Professionaalsus eeldab oma eriala põhjalikku tundmist. Sellega kaasneb pidev enesearendamine.
  • Eesmärgile suunatus tähendab tulemustele orienteeritust, eesmärgipärast tegutsemist ning alustatud asjade lõpule viimist.
  • Avatus tähendab läbipaistvust, arusaadavust ja ausust. Me hindame selgeid, argumenteeritud ja kõigile arusaadavaid otsuseid ning üheselt tõlgendatavaid käitumisreegleid.
  • Julgus võtta vastutust näitab peremehetunnet organisatsiooni igal tasandil, kaasarääkimist ja ettepanekute tegemist organisatsiooni arengut puudutavates küsimustes ning initsiatiivi teha rohkem ja paremini, kui nõutakse.